OTOMOTİV ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

    15 Ocak 2019

İşareti : 04/5000-152
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının hazırlandığı belirtilmektedir. Hazırlanan taslak metnin gerekçesi ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurular bölümünde (https://sug.sanayi.gov.tr/announcement.html?lang=tr&duyuruId=a5c99e99-f96c-4418-8b68-8c80fe3e5fc6) yer almaktadır.

Bu itibarla, taslak metnin 17/2/2006 tarihili ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik uyarınca incelenerek, görüşlerin gerekçeleri ile birlikte anılan Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen süre içerisinde, “Görüş Bildirme Formu”na işlenerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

İrtibat:
Alper UZUN
Tel:03122015446
E-posta: alper.uzun@sanayi.gov.tr