OSB’LERDEKİ PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ OLARAK TAHSİS EDİLMESİ

2021-06-08

İşareti : 05/5000-2518

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımların, üretimin ve istihdamın artırılmasının sağlanması amacıyla, OSB'lerde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesi uygulamasının 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığı belirtilmekte olup konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Cumhurbaşkanı Kararı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Cumhurbaşkanı Kararı.pdf