ONLINE EXPORT AKADEMİ

2022-06-20

İşareti : 05/5000-2569

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere tüm KOBİ'lere yönelik olarak 30 Haziran 2022 tarihinde saat 09:30'da video konferans yöntemiyle "Online Export Akademi Programı" düzenlenecektir.

Bahse konu Online Export Akademi Programı, programa kayıt linki, Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 


Ek Listesi:
Online Export Akademi hk.-sayfalar-3-12.pdf
ONLINE HİZMETLER