ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

    27 Kasım 2018

İşareti : 08/5000-2994
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü’nden alınan bir yazıda, yükseköğretim sistemi içinde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunları ile iletişim ve işbirliği sağlamak, mezunlarla ilgili veriler toplamak ve değerlendirmek, düzenlenecek mezun etkinliklerinden haberdar etmek, mezunların üniversite ile bağlarını kurumsal hale getirmek amacıyla Mezun Bilgi Sistemi oluşturduğu bildirilmekte olup, söz konusu sisteme http://mbs.omu.edu.tr/ adresinden ulaşılarak kayıt olunabileceği ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası