Oda Aidat Borçlarına Yapılandırma ( Gecikme Zammı Affı )

2020-12-21

Sayın Üyemiz,

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 4.maddesinin 6.fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçları (2020 yılı aidatı 2. taksit ödemeleri hariç)  da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:

  1. Odamız web sayfasındaki https://www.aso.org.tr/2020form/yapilandirma/ adresinden form doldurarak,
  2. Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza elden başvurarak,
  3. Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak muhasebe@aso.org.tr adresine e-posta yoluyla,
  4. https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak,

yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 


Ek Listesi:
Bilgi Notu.pdf