MOZAMBİK HK

    6 Mayıs 2019

İşareti : 05/5000-1214
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili yazısına istinaden, Mozambik Hükümeti tarafından öncelikli yatırım alanları olarak belirlenen enerji, tarım, turizm ve altyapı alanlarında öngörülen projeleri içeren liste, Büyükelçiliğimiz kanalıyla Yatırım ve İhracat Teşvik Ajansı’ndan (APIEX) alınmış olup, ekte iletilmektedir.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : Mozambik Hk. (5 sayfa)