MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANI PROJE AÇILIŞ TOPLANTI DUYURUSU

2023-11-13

İşareti : 00000013/- 3451

İrtibat : anil.albayrak@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden Odamıza ulaşan yazıda, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri işbirliğinde yürütülmekte olan Sürdürülebilirlik Eylem Planı Projesi kapsamında mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ve tedarikçilerin katılımına yönelik olarak çevrimiçi "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Proje Açılış Toplantısı" düzenleneceği bildirilmektedir.

Toplantıya dair genel bilgiler aşağıda belirtilmiş olup, katılmak isteyen üyelerinizin 13 Kasım 2023, Pazartesi saat 12.00'a kadar gozturk@iib.org.tr e-mail adresine ad, soyad, kurum/firma adı, unvan, telefon ve e-mail adresini iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Çalışma ile;

  • Firmaların yeşil dönüşüm süreci ve eylem planı hazırlanması sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmaları,

  • Mobilya sektörü odağında hazırlanacak eylem planı içeriğinin; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Döngüsel Ekonomi, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Emisyon Ticaret Sistemi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması konu başlıkları doğrultusunda oluşturulması, Türkiye'de sürdürülebilirlikle ilgili düzenlemelerin incelenmesi,

  • Ağaç ve Mamulleri, Kâğıt ve Mamulleri, Odun Dışı Orman Ürünleri alt sektör göstergelerinin mikro ve makro ölçekte analiz edilmesi ve mobilya sektörüne dair genel görünümün ortaya konması sağlanacaktır.

İçerik:

  • Proje Tanıtımı

  • Proje Maddeleri

  • Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum için Sürdürülebilirlik Çalışması

  • Sorumluluklarımız

Proje Tanıtımı: Prof. Dr. Ahmet KESİK / İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü

Proje Sunumu: Prof. Dr. Burcu Yavuz TİFTİKÇİGİL / İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

Tarih: 14 Kasım 2023, Salı 

Saat: 10.00-11.00 

Önemli Not: Toplantı online ortamda gerçekleştirilecektir. Toplantı katılımı 500 kişi ile sınırlı olup kayıt sırasına göre katılım hakkı tanınacaktır.

ONLINE HİZMETLER