Misyon & Vizyon

Misyon
Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak.

Vizyon
Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak.