METAL SEKTÖRÜNDE İŞİTME ENGELLİ KİŞİLERE SES VERİLMESİ PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2022-06-30

İşareti : 05/5000-2685

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Avrupa Birliği Erasmus+ "Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar (KA202)" Hibe Programı kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu liderliğinde, Odamız ortaklığında "Metal Sektöründe İşitme Engelli Kişilere Ses Verilmesi Projesi (Giving a Voice to Deaf People in Metal Sector - VOC2DEAF)" uygulanmıştır.

Metal sektöründe çalışan işitme engelliler için teknik işaret dili ve dijital öğrenme içerikleri geliştirilmesi amacıyla yürütülen VOC2DEAF Projesinin çıktılarını paylaşmak ve proje içerikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmak üzere, 1 Temmuz 2022 tarihinde 10.00-13.00 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda bir toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara ve hazırlanan araştırma dokümanlarına https://voc2deaf.com/ adresinden erişim sağlanabilmekte olup söz konusu toplantıya katılım durumunuzun 29 Haziran 2022 tarihine kadar Odamıza (E-posta: dim@aso.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER