MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER

    4 Ekim 2019

İşareti : 05/5000-2804
İrtibat : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısını 117’den 143’e çıkarmıştır. 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan beşinci tebliğ ile 26 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2019/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 26 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (3.10.2020 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır. İlgili meslekler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : Meslekler (2 sayfa)