Mesleki Eğitimciler İstihdam Yaratanlarla Buluştu

    25 Mart 2016

istihdam1

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara  Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve Ankara’da bulunan 173 Meslek Lisesi Müdürü Ankara’da istihdamı yaratan iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek mesleki ve teknik eğitimi masaya yatırdı. 

isti2

ASO 1.OSB’de gerçekleştirilen toplantıda iş dünyasının nitelikli ara eleman arayışı ve eğitimli personelin istihdama olan katkısı ve iş dünyasının mesleki eğitimden beklentileri detaylarıyla ele alındı.

isti3

Toplantıya ev sahipliği yapan Ankara Sanayi Odası ve ASO 1.OSB Başkanı Nurettin Özdebir, “Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Sizler bu ülkenin geleceğini inşa ediyorsunuz. Eğitim ve iş dünyasının birlikteliği ülkemizde istihdam açığı başta olmak üzere sanayicinin kalifiye eleman arayışına çare olacaktır. Ülkemizde yatırımın gelişmesi ve katma değerin artması ancak nitelikli insan kaynağı ile mümkün. Mesleki eğitim okulları sanayicinin ara eleman arayışına çare olurken ülkemizin istihdam problemine de deva olmaktadır” dedi. Mesleki eğitimin dünyada ve birçok Avrupa ülkesinde normal eğitimden daha önemli olduğuna dikkat çeken Özdebir; “Malesef ülkemizde geçmiş yıllarda mesleki eğitim ihmal edildi. Sanayici ve iş adamlarımız kalifiye eleman bulmakta zorlandı. Bu durum ekonomimize zarar verdiği gibi bilimsellikten uzak iş anlayışının ticarette ve yatırımda egemen olmasına neden olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada birçok yatırımla, eğitim anlayışıyla mesleki eğitimde batının vizyonu ile topraklarımızın geleneğini harmanlamış ve bugün mesleki eğitimde önemli bir yol almış ülke konumundayız.” diye konuştu. Özdebir, ASO Teknik Koleji’nin de geldiğimiz noktayı gösteren önemli bir unsur olduğunu sözlerine ekledi.  

isti4

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ise, Mesleki eğitimde yeni bir yapılanmanın içerisine girildiğini belirterek,  “Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen faktörlerin başında mesleki teknik eğitim gelmektedir. Dünyadaki gelişmelere uygun olarak planlanmış bir mesleki ve teknik eğitim insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin rol almaktadır. Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı uygulamaya konulmuştur.  İstihdam odaklı olarak ihtiyaç duyulan nitelikte insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Genç kızlarımızın meslek sahibi olması yönünde ciddi çalışmalarımız var” diye konuştu.

is5

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt ise mesleki eğitimin iş dünyası ile koordineli çalışılması ile ülkemize büyük bir güç katacağının bilincinde olduklarını belirterek,  ”Biz eğitimciler olarak sanayiciye katma değer sağlayacak vasıflı personelin yetiştirilmesi ve bilgiyle donatılması için uluslararası düzeyde araştırmalar yapıyoruz. Bilimsel kaynaklara başvuruyoruz. Burada amacımız sanayicinin kalifiye eleman sıkıntısını çözmektir. Tüm eğitim müfredatımız bu yönde evrilmektedir. Öte yandan ASO Teknik Koleji’nin imkanları  buradaki sanayicinin bu okul için katkıları Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir eğitim seferberliğinin göstergesidir. Bu okulda emeği geçen tüm sanayicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum ”diye konuştu.

Toplantı Ankara Milli Eğitim Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Ünlü, Sincan İş-Kur ve Meslek Danışmanı Serife Erbil Güzel, MYK Sınav ve Belgelendirme Uzman Yardımcısı Fatih Bilen, ASO Teknik Koleji Müdürü Mustafa Daşçı, ATO Proje ve AB Müdürü Murat Fatsa ve ANKESOP Eğitim ve Proje Müdürü Erdoğan Özen’in mesleki eğitim ile ilgili yapmış oldukları sunumlarla sona erdi.