MESLEKİ EĞİTİM VE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN YENİ İŞKUR GENELGESİ İLE İŞVERENLER İÇİN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İŞKUR BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

2022-05-13

İşareti : 08/5000-2119

İrtibat : ik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, 08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesinin yürürlüğe konulduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin bilgi notu, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge" ve "İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu" yazımız ekinde sunulmuş olup, konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Mesleki Egitim ve Isbasi Egitim Programlarina iliskin yeni Iskur Genelgesi.pdf
ONLINE HİZMETLER