MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ OTOMASYON SİSTEMİ (MEDOS) BELGE ONAY SÜREÇLERİ

    26 Aralık 2018

İşareti : 04/5000-3310
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda düzenleneceği bildirilmişti. Bununla birlikte, ETGB. TIR ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ise bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik) düzenlenebileceği açıklanmıştı.

Buna ilaveten, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren; D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) İle Menşe Belgesinin (Malezya) ise 17 Eyiül 2018 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik) düzenlenmeye başlanacağı belirtilmişti. Ayrıca, ilgili belgelerin barkodsuz basımı yapılanlarının sadece manuel olarak onaylanabileceği; barkodlu basılan belgelerin ise hem manuel hem elektronik ortamda onay işlemlerinin yapılabileceği bilgisi verilmişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, ihracat beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin dışında kalan ve halihazırda her iki usulde düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı EUR1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) 01.01.2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik olarak düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Yazıda, 01.01.2019 tarihinden sonra da ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin her iki usulde de düzenlenebilmesi hususunun gündeme getirildiği belirtilerek bu çerçevede;

1) Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamında,

2) Serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında,

3) Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin (A.TR/EUR.1/EUR.MED dolaşım belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi. Menşe İspat Belgesi (İran), Menşe Belgesi (Malezya)) ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem elektronik) düzenlenebileceği açıklanmıştır.

Bu itibarla, barkodsuz belgeler elektronik ortamda kullanılamayacaktır. Halihazırda hem manuel hem de elektronik ortamda düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı EUR.1/ EUR.MED dolaşım belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesi (Malezya) 01.01.2019 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

Diğer taraftan, 01.01.2019 tarihinden sonra ETGB, serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri ile antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde hazırlanan A.TR/EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesi (Malezya) her iki usulde de düzenlenebilecek olup, hem barkodlu hem de barkodsuz belgeler kullanılabilecektir.

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgeleri ikinci bir talimat gelene kadar hem manuel hem elektronik olarak Odalar tarafından onaylanabilecektir. Barkodsuz eski belgelerin manuel onaylarının MEDOS’tan takibi bulunmadığından Oda veya firma/gümrük müşaviri stokunda bulunan barkodsuz belgeler sadece manuel olarak onaylanmaya devam edecektir. Diğer taraftan, barkodlu basımı geçekleştirilen menşe şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgeleri hem manuel hem de elektronik olarak onaylanabilecektir. Manuel onayı gerçekleştirilen barkodlu belgelerin MEDOS üzerinden “Belge Elle Onaylama” kısmında istenilen bilgiler girilerek kaydı yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası