MEDOS'TA BELGE SATIN ALMA MODÜLÜ VE MESAİ TALEP BİLDİRİM SİSTEMİ

2021-07-13

İşareti : 04/5000-3111

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

 

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) 2018 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hizmete sunulmuş olup, halihazırda Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi hariç, ihracat beyannamesi kapsamındaki tüm menşe ispat ve dolaşım belgeleri yalnızca MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenmektedir.

MEDOS'un yürürlüğe girmesinden itibaren muhtelif tarihlerde gerek Odaların gerekse ihracatçı şirket/işletmelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen talepleri doğrultusunda, MEDOS'ta gerekli değişiklik ve revize işlemleri yapılmıştır.

Bu defa, gerek dolaşım/menşe ispat belgelerinin ihracatçı şirket/işletmelerce satın alma taleplerinin MEDOS üzerinden yapılabilmesi gerekse mesai sonrası belge onayı başvurularının MEDOS'da kayıt altına alınabilmesi amacıyla, iki yeni uygulama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından MEDOS'a eklenmiştir.

Bu uygulamalar sırasıyla, MEDOS Belge Satın Alma Modülü ve Mesai Talep Bildirim Sistemidir.

Uygulamalarla ilgili detaylı bilgiler ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla

 

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
UYGULAMALARLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER.docx