Mali İşler Müdürlüğü

Muhasebe Faaliyetleri 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen gelirlerin ; aynı Kanunun ilgili maddeleri ve Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, tahakkuku ile takip ve tahsilatı yapılmaktadır.

Online Hizmetler

Online Hizmetler bölümünden Aidat borçlarınızı sorgulayıp ödeyebilir ve aynı zamanda aşağıdaki belgelerin talebinde bulunabilirsiniz.

Belgeler: 

a) Oda Sicil Kayıt Sureti (Türkçe / İngilizce) 

b) Faaliyet Belgesi (Türkçe / İngilizce)

c) Ortaklık Teyid Belgesi

d) İhale Durum Belgesi 

ODA GELİRLERİ :

  • a) Kayıt ücreti.
  • b) Yıllık aidat.
  • c) Munzam aidat.
  • d) Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler.
  • e) Belge bedelleri.
  • f) Yayın gelirleri.
  • g) Bağış ve yardımlar.
  • h) Para cezaları.
  • ı) İştirakler karı.
  • j) Gemilerden alınacak ücretler.
  • k) Misil zamları.
  • l) Menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, şirket karları ve döviz gelirleri.
  • m) Tarife tasdik ücreti.
  • n) Sair gelirler.

AİDATLAR : Kayıt Ücreti :Üyenin Oda’ya kayıt olduğu yıl ödemek zorunda olduğu aidat. Yıllık Aidat :Üyenin kayıtlı olduğu yıldan sonra her yıl ödemek zorunda olduğu aidat. (Ödeme zamanı : Haziran – Ekim aylarında iki taksitte ) Munzam Aidat :Üyenin bir yıl önceki Kurumlar / Gelir Vergisi Beyannamelerindeki Ticari Bilanço Karı / Ticari Kazanç üzerinden binde 5 oranında alınan aidat. Zarar edenler munzam aidat ödemez. ( Ödeme zamanı : Haziran – Ekim aylarında iki taksitte )

HİZMET ÜCRETLERİ VE BELGE BEDELLERİ : Odamızın diğer hizmet birimleri tarafından verilen belge ve hizmetler karşılığı alınan ücretlerdir.

AİDAT VE DİĞER ÖDEMELERİNİZİN YATIRILACAĞI BANKA ŞUBELERİ :

İşbankası Başkent Şb. IBAN NO: TR68 0006 4000 0014 2990 0037 53
Vakıfbank Merkez Şb. IBAN NO: TR56 0001 5001 5800 7300 0421 03
Halkbankası Org.San.Böl (410)Şb. IBAN No: TR35 0001 2009 4100 0016 0000 02
Garanti Bankası Yeni Sanayi Şb. IBAN NO: TR77 0006 2000 4200 0006 2943 78
Denizbank Tunalıhilmi Şb. IBAN NO: TR43 0013 4000 0016 0123 7000 42
Akbank Kavaklıdere Şb. IBAN NO: TR89 0004 6001 1688 8000 0945 88
Ziraat Bankası Tunalıhilmi Şb. IBAN NO: TR59 0001 0017 6536 2699 2850 45
QNB Finansbank Tunalı Subesi Sb. IBAN NO: TR70 0011 1000 0000 0001 9507 91

– Kredi kartları ile ödeme yapılabilir.

 

TEMSİLCİLİKLER

 • Merkez(Kavaklıdere):4171200/1010-1218
 • Ostim Temsilciliği:3549945
 • I.OSB Sincan Temsilciliği:2670000/147
 • ASO Kayıt ofisi (ATO binası): 2875456
 • Ank.Lojistik Üssü(Kazan)Temsilciliği:8121288
 • Ank.Sanayi Havzası(2.ve3.OSB)Temsilciliği:6413141

Mevzuat : 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik

İrtibat Bilgileri : Mali İşler Müdürlüğü Tel : 0312 417 12 00 Faks : 0312 417 52 05 E-posta : muhasebe@aso.org.tr