LOJİSTİK MERKEZLERİN YÖNETİM, İŞLETME VE ÜSTYAPI MODELLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ

    27 Kasım 2018

İşareti : 04/5000-2995
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Ulaştırma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Lojistik Merkezlerin Yönetim, İşletme ve Üstyapı modellerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında 30 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek Çalıştayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesislerinde Sayın Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in teşrifleriyle geçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu etkinlikte, dünyada ve Türkiye’de lojistik merkezlere ililkşin yürütülen faaliyetler ve projedeki mevcut durum hakkında bilgi verilecek olup, lojistik alanındaki kamu ve özel sektör paydaşları odak grup çalışmaları ile biraraya getirilerek, görüş, değerlendirme, denetim ve beklentileri projeye yansıtılmaya çalışılacaktır.

Ekte programı sunulan anılan etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin gerekli hazırlıkların yapılabilmesini teminen etkinlik@ecorys.com e-posta adresine bilgi vermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Program