KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

2021-04-20
İşareti : 03/5000-1851
İrtibat : teknik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, 14/04/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kuyum Ticareti Hakkındaki Yönetmelik”in yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
 
Bahse konu yönetmelik metninde 31/12/2021 tarihine kadar faaliyette olan kuyum işletmelerinin durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerektiği ve kuyum ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi’nin oluşturulacağı bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası

Ek Listesi:
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik_656204-sayfalar-2-4.pdf