KÜRESEL İNOVASYON ZİRVESİ 18-20 MAYIS 2021

2021-02-23

İşareti : 05/5000-930

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, Odamızın da eş organizatörü olduğu "Küresel İnovasyon Zirvesi" etkinliği Avusturya'nın organizatörlüğünde 18-20 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Söz konusu etkinlik işletmelerin ve yenilikçilerin bilgi paylaşımında bulunmaları, ağ oluşturmaları, işbirliği yapmaları, geleceğe yönelik büyüme fırsatlarını sağlamaları için uluslararası buluşma zeminidir.

Etkinliğin temel konuları şu şekildedir:

Yeşil Dönüşüm

Ekonomik, ekolojik, sosyal dönüşüm süreci olarak "Yeşil Mutabakat" hem uluslararası, hem de ulusal düzeyde siyasi söylemin en önemli parçalarından biridir. Zirvenin amaçlarından birisi, yeşil dönüşüme yönelik yenilikçi gelişmeler ile bununla ilişkili araştırma ve inovasyon programlarının rollerinin öneminin desteklenmesidir.

COVID Sonrası Süreç

2021 yılında koronavirüs krizinden sonra ekonomi ve uluslararası işbirliğinin yeniden yapılandırılması önemli rol oynayacaktır. Zirvenin amacı, koronavirüsün ortaya çıkmasından bir yıl sonra bir durum değerlendirmesi yapmak, Avrupa ile uluslararası ekonomi ve araştırma, teknoloji, inovasyon sistemlerine yönelik ortaya çıkan sonuçları yansıtmaktır.

Dijital Dönüşüm

Dijitale geçiş ve bunun etkisi bu yıl düzenlenecek zirvenin bir başka öncelikli konusudur. Sürdürülebilirlik ve dijital kalkınma hedefleriyle ilgili olarak, EUREKA Agı'nda yer alan küresel firmalar ile yenilikçi uluslararası KOBİ'ler arasında ağ oluşumunun teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Ücretsiz olan etkinlik sınırlı fiziki katılım ve sınırsız sanal katılım ile birlikte sanal olarak planlanmaktadır. Fiziki ortamda gerçekleşecek etkinliklere yönelik sürekli değişen COVID-19 mevzuatı baglamında, etkinlikte şahsen yer alabilecek katılımcı sayısı konusunda olabildigince esnek davranılacaktır. Fiziki ortamdaki katılımcılara ilişkin gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınacaktır. Etkinliğe yönelik ayrıntılı bilgi ve kayıt için https://www.gis2021.com/eurekanetwork/ ve https://gis2021.b2match.io/ web sayfaları ziyaret edilebilmektedir. Odamız tarafından konuya ilişkin gelişmelerin takip edilebilmesini mümkün kılmak amacıyla, kayıt esnasında Ankara Sanayi Odası'nın "Destek Ofisi" olarak seçilmesi tarafımızca önem arz etmektedir.  

Konuya ilişkin detaylı bilgi için Ayşe Arzu Teymuroğlu (E-posta arzu.teymuroglu@aso.org.tr) ile iletişime geçilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası