KÜLTÜR VE TURİZM BAKANINA İLETİLMEK ÜZERE GÖRÜŞ VE ÖNERİ TALEBİ

    21 Eylül 2018

İşareti : 05/5000-2368
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından üyelerimizin karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile görüş ve değerlendirmelerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere girişimlerde bulunulmakta ve bunların doğrudan ilgili Bakanlar ile bürokratlara sunulması sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Odamız Yönetim Kurulu tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY’a bir ziyarette bulunulacaktır.

Söz konusu ziyarette Sayın Bakanımıza arz edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı görev ve sorumluluk alanları kapsamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileriniz ile görüş ve değerlendirmelerinizin 24 Eylül 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası