KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYANIN YERLİ ÜRETİMİNİN YAPILIP YAPILMADIĞI

2022-05-16

İşareti : 04/5000-2145

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın elektronik postasına atfen; Ticaret Bakanlığına yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithal talepleri kapsamında, kullanılmış 7326.90.98.00.19 GTİP'e sahip ve ekte görselleri yer alan metal damgalama standı, metal montaj parçası, klişe ve montaj aparatı ürünleri için ithal izin belgesi başvurusunda bulunulduğu belirtilmiştir.

Elektronik postada, söz konusu ürünlerin üretimini yapan firmaların olması halinde, ilgili firmalara ait bilgilerin ekte iletilen forma tam ve eksiksiz olarak doldurulup, Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, anılan formun eksiksiz olarak doldurularak Bakanlığa iletilmek üzere 18 Mayıs 2022 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Görüş Sunma Formu.pdf
ONLINE HİZMETLER