KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ GÖRÜŞ TALEBİ

2023-09-22

İşareti : 05/5000-2864

İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; 2024 yılına yönelik İthalat Rejimi hazırlık çalışmaları kapsamında, 31.12.2023 tarihli ve 32060 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'in güncellenmesine dair görüş talep edilmektedir.

 Bu itibarla, söz konusu Tebliğe ilişkin gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların, ekte iletilen şablona uygun olarak 1 Ekim 2023 tarihine kadar ihracatdestek@aso.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Örnek Şablon.pdf
ONLINE HİZMETLER