KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) YÖNETMELİĞİ

2023-05-30

İşareti : 05/5000-1813

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Yönetmeliği" 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacaktır. Önceki düzenlemede, KOBİ sınıfına girmek için üst limit 250 milyon lira olarak belirlenmişti.

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkartılmıştır. 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit ise 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltilmiştir. Buna ek olarak, düzenleme ile 250'den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltilmiştir.

Bir işletmede çalışan sayısının hesaplanmasında, sadece hizmet akdi ile çalıştırılanların dikkate alınmasına yönelik düzenleme de yapılmıştır.

Önceki yönetmelikte, KOBİ'ler, çalışan sayıları veya mali bilgilerinin tespitine yönelik olarak; diğer işletmeler ile olan sermaye veya oy hakkı ilişkilerine göre bağımsız işletmeler, ortak işletmeler ve bağlı işletmeler olmak üzere üçe ayrılmışken, söz konusu yeni yönetmeliğin eki EK-1'de yer alan "İşletme Beyanı"nın ilgili kurum veya kuruluşa sunulması tarihindeki diğer işletmeler ile olan sermaye ilişkilerine göre bağımsız işletme, ortak işletme ve bağlı işletme olmak üzere üçe ayrılmış olup, iki veya daha çok işletmenin karşılıklı sermaye sahibi olması durumunda, her birinin türü belirlenirken büyük olan sermaye oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Yeni düzenleme ile oluşan KOBİ sınıflaması

MİKRO İŞLETME 10'dan az çalışan 10 milyon TL mali kriter

KÜÇÜK İŞLETME 50'den az çalışan 100 milyon TL mali kriter

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME 250'den az çalışan 500 milyon TL mali kriter

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Yönetmelik.pdf
ONLINE HİZMETLER