KOSGEB YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI REVİZYONU

    15 Ocak 2020

İşareti : 05/5000-179
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, KOSGEB’le gerçekleştirilen işbirliği sonucunda, Oda ve Borsaların KOBİ’lerin katılımı ile düzenledikleri KOSGEB destekli yurt dışı iş gezisi başvurularının Birliklerine yapıldığı ve ardından KOSGEB tarafından onaylandığı belirtilmekte ve başvuru noktasının TOBB’a alınmasının düzenlenen yurt dışı fuar sayısını artırdığı vurgulanmaktadır.

Yazıda ayrıca, uygulamanın yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konusunda gerçekleştirilen toplantılarda gündeme gelen hususların her platformda dile getirildiği ifade edilerek bu çalışmalar sonucunda 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarının Yurt Dışı İş Gezisi Desteği başlığında yapılan iyileştirmeler sıralanmaktadır.


Destek Limitlerinde Artış: Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için destek 5.000 TL’den 10.000 TL’ye, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000 TL’den 5.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Kolay Başvuru: Başvuru esnasında talep edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırılmıştır.

Fuar Kapsamının Genişletilmesi: Destek kapsamına Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarların yanı sıra Prestijli Fuarlar Listesi de dahil edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası