KOSGEB KOBİGEL PROGRAMI “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI 2020-01 VE 2020-02 ÇAĞRILARI

    27 Temmuz 2020

İşareti : 05/5000-3369
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİGEL Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı Proje Teklifi, KOSGEB internet sayfasında (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi) ilan edilmiştir.

Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020 olan, “2020 – 01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” ile “2020 – 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı” bilgilendirme broşürü ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

KOSGEB Proje Destekleri Müdürlüğü

İrtibat:

Kürşat Emre DUNAY – Md. (kursatemre.dunay@kosgeb.gov.tr, 0312 595 29 28)

Oya ERYİĞİT BENLİAY – Uzman (oya.eryigit@kosgeb.gov.tr, 0312 595 28 00 / 2320)

Kaan YÜCEL – Uzman (kaan.yucel@kosgeb.gov.tr, 0312 595 28 00 / 2958)

Fikret Fırat ENÖNÜ – Uzman (fikret.enonu@kosgeb.gov.tr, 0312 595 28 00 / 1138)

Ek :
1- Genel Bilgilendirme Broşürü (2 sayfa)
2- 2020-01 PTÇ (9 sayfa)
3- 2020-02 PTÇ (8 sayfa)