KONSİNYE SATIŞ SİSTEMİ HK.

    30 Nisan 2019

İşareti : 04/5000-1219
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu (İşyurtları Daire Başkanlığı)’ndan alınan yazıda; Ceza İnfaz Kurumlan ile Tutukevleri İşyurtları kantinlerinde satışı yapılan ürünlerin konsinye satış yöntemiyle sağlanmasına yönelik uygulama yapılacağı belirtilmektedir.


Ceza İnfaz Kurumlan İle Tutukevleri İşyurtlan Kurumu bünyesindeki kantinlerde konsinye satış işlemlerine yönelik başvuruların yapılması, başvuruların alınması ve değerlendirilmesi ile uygun başvuru sahipleriyle sözleşme imzalanması sürecine yönelik usul ve esaslar Ceza İnfaz Kurumlan İle Tutukevleri İşyurtlan Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm altına alındığı bildirilmektedir.


Konsinye satış işlemlerine ilişkin Konsinye Çağrısı/Duyurusu 22/04/2019 tarih ve 30753 sayılı resmi gazetede ve Kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmış, başvuruya esas alınacak dokümanlar ve ilgili şartnamenin Kurumun resmi internet sayfasındaki duyurular kısmında yer almakta olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası