KOBİ GÜÇLENDİRME VE DESTEK FROGRAMI 3 FAZ ÇAĞRI SÜRECİ

2021-04-15

İşareti : 05/5000-1807

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz, 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) alınan yazıda, Türk ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler için düzenlenen ve paydaşları IOM, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü olan KOBİ Güçlendirme ve Destek Programının 3 faz çağrı sürecinin başladığı bildirilmektedir.

Program ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi https://www.buyutelimbuisi.org/  adresinde yer almakta olup program kapsamında uluslararası ticaret hacimlerini büyütmek adına en çok gelecek vaat eden proje fikirlerine sahip KOBİ'ler, 50.000 TL'lik hibe ve danışmanlık desteği almak üzere seçilecektir. Danışmanlık desteği ile KOBİ yöneticilerine Stratejik Yönetim, İnovasyon ve Uluslararası Pazarlara Rekabetçi Yöntemlerle Açılma konusunda gerekli farkındalık, bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bugüne kadar 88 firmaya Uluslararası Ticaret Merkezi sertifika sahibi iş danışmanlarınca mentörlük desteği ve her bir firmaya 50.000 TL hibe verilen programın 3 faz çağrı sürecine başvurular, 12 Mayıs 2021 tarihine kadar kabul edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası