KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

    13 Aralık 2018

İşareti : 08/5000-3186
İrtibat : ik@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesine göre; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için en fazla üç ay süreyle işsizlik sigortası kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenmektedir.

Odamızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK nezdinde yaptığı girişimler neticesinde, Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılarak, Yönetmeliğin 3. Maddesinin 1. Fıkrasının h bendinde zorlayıcı sebep, “İşveren kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları,” şeklinde tanımlanmış ve 5. maddesinin 2. fıkrasında “Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Yönetim Kurulunca karara bağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebebin varlığı Yönetim Kurulunca karara bağlandıktan sonra, Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası