KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

    23 Mart 2020

İşareti : 05/5000-1136
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde “Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır.” hususu yer almıştır.

Yapılan düzenleme ile kısa çalışma başvurularının 23.03.2020 (bugün) tarihi itibariyle İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgelerin gönderilmesi suretiyle yapılabileceği kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, başvurulara kısa çalışma talep formunun, hangi işçilerin kısa çalışmadan yararlanacağına ilişkin listenin ve işyerindeki faaliyetin koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin eklenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler de talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine e-posta göndermek suretiyle en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Bu kapsamda,

Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
Uygunluk tespitine ilişkin olarak İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.

Konuyla ilgili ilave bilgiler https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi adresinde yer almakta olup kısa çalışma başvurusu yapılırken doldurulması gereken talep formu, kısa çalışmadan yararlanacak işçilerin bilgilerini içerir tablo ve kısa çalışma başvurusunun yapılabileceği e-posta adreslerini gösterir tablo ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek :
1- Kısa Çalışma Talep Formu (3 sayfa)
2- Kısa Çalışma Başvuran Listesi
3- Kısa Çalışmada Kullanılacak E-Posta Adresleri