KİRLETİCİ SALIM VE TAŞIMA KAYDI YÖNETMELİK TASLAĞI HK

2021-05-04

İşareti : 04/5000-2042


İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
 

Sayın Üyemiz;

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen, Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Taslak Yönetmeliği'nin görüşe açıldığı bildirilerek  söz konusu Yönetmelik hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.

 Bu kapsamda; TOBB'a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, söz konusu Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşlerinizi en geç 21.05.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

 


Ek Listesi:
Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği Taslağı.pdf