KEFALET SENETLERİ HK.

    11 Şubat 2020

Sayı : 04/5000-534
irtibat : betul.seyrek@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kamu İhale Kurumu’nun yazısına atfen, ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen Kamu İhale Kurumunun ekte yer alan yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

 

Ek : Kefalet Senetleri Hk. (2 sayfa)