KAYNAK TEKNOLOJİSİ 11. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ

    9 Kasım 2019

İşareti : 05/5000-3215
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası’ndan alınan yazıda, Odanın Ankara Şubesi tarafından 15-16 Kasım 2019 (Cuma-Cumartesi) tarihleri arasında Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB Sincan yerleşkesinde bulunan ASO Sürekli Eğitim Merkezi’nde (Hazar Cad. No:7 06935 Sincan) “Kaynak Teknolojisi 11. Ulusal Kongre ve Sergisi'”nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

“Kaynak Teknolojisi 11. Ulusal Kongre ve Sergisi” etkinliğinin ana temaları Kaynak Teknolojisindeki Gelişmeler, Enerji Üretim Sektöründe Koruyucu Bakım ve Kontrol Uygulamaları olarak belirlenmiş olup konu özelinde yeni teknolojik gelişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı oluşturulacaktır. İki gün devam edecek Kongre kapsamında önde gelen sektör firmaları yer alarak firmalarını ve ürünlerini tanıtma fırsatına sahip olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası