KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI

2022-01-12

İşareti : 08/5000-185

İrtibat : ik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından (TKYB) alınan bir yazıda, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programının 17 Aralık 2021 tarihinde ilan edildiği bildirilmektedir. Söz konusu Hibe Programı ile TKYB, toplam 70.000.000 Avro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandırılacağı belirtilmektedir.

Bahse konu Hibe Programı'nın, hâlihazırda faaliyette olan işletmelerin operasyonel kapasitelerini artırmak amacıyla kayıtlı istihdam yaratma şartına bağlı olarak belirlenen 24 Proje İlinde uygulanacağı ve bu illerde Türk vatandaşları ve mülteciler için yeni kayıtlı istihdam yaratılmasına katkıda bulunacağı ifade edilmektedir. Hibe Programı'nın istihdam, işgücü piyasası entegrasyonu ve uyumu ile uzun vadeli istihdam edilebilirlik konularında sürdürülebilir bir etkiye sahip olmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

Söz konusu Hibe Programına ilişkin olarak hazırlanan Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu ile diğer detaylı bilgiler https://kayist.org/ web sayfasında yer almakta olup, potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak çevrimiçi/fiziksel bilgilendirme toplantı tarihlerine ve detaylı bilgiye "Duyurular" ve "Haberler" bölümünden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER