KATI YAKITLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HK.

2021-06-08

İşareti : 04/5000-2523

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bir yazıda; hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik ısınma ve sanayi amaçlı üretilen ve kullanılan ithal ve yerli katı yakıtların kontrolünü sağlamak, katı yakıtların özelliklerini belirlemek, bu yakıtların belgelendirilmesi, piyasaya sunulması ve kullanılmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla "Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği" Taslağının hazırlanmış olduğu belirtilmektedir.

 

Söz konusu Taslak Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, "Görüş Bildirme Formu"a işlenmek suretiyle, en geç 25.06.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

 

Saygılarımızla

 

Ankara Sanayi Odası

 


Ek Listesi:
Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı hk..pdf