DUYURULAR

İşareti : 05/5000-2885İrtibat : dim@aso.org.trİlgili Kişi: Valerie Mack (valerie.mack@aso.org.tr)Sayın Üyemiz,Ankara Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı tüm firmaların tescil ...
Sayı : 04/5000-2879 Konu : Arabuluculuk Hk. İlgili Kişi: Selin Örnek (selin.ornek@aso.org.tr) Sayın Üyemiz, 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilerek, İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 sayılı ...
İşareti : 05/5000-2797İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genelinde alınan ortak vergilendirme kararı çerçevesinde Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlanması planlanan katma değer vergisi uygulamasına ...
İşareti : 08/5000-2726İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın yemiz,Ankara Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda; Ankara'dan yurtdışına doğrudan uçuşların sayısının artırılması konusunda eşitli alışmaların gerçekleştirildiği ve Odamızın da bu konudaki ...
İşareti : 05/5000-2587 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen, maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ...
İşareti : 04/5000-2524 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün ...
İşareti : 05/5000-2451İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden(TOBB) alınan yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin ...
İşareti : 05/5000-2369İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların ...
İşareti : 04/5000-2344İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine ...
İşareti : 05/5000-2306İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, hükümetimizin sanayi üretimini ve yatırımlarını artırmak üzere yürüttüğü reform çalışmalarına katkı sağlamak üzere ...
İşareti : 05/5000-2298İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın Bankalar Birliği'ne ilettiği talimat ile ilgili bilgi aktarılmaktadır.Söz konusu ...
İşareti : 04/5000-2291İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Sanayinin Geliştirmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ...
İşareti : 04/5000-2290 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, İran menşeli ürünlerin ithalatında 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu ...
İşareti : 05/5000-2224İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin yazısına atfen, Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından aşağıda ...
İşareti : 05/5000-2209 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Tayvan Büyükelçiliği, Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Temsilciliği tarafından Odamıza iletilen bir yazıda Tayvan Eximbank "Kredi Transfer Programı" hakkında bilgiler ...
İşareti : 05/5000-2199İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik ...
İşareti : 04/5000-2148 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün ...
İşareti : 04/5000-2141İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yazısına ...
İşareti : 05/5000-2135İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Türk Eximbank yazısına atfen, son dönemlerde Eximbank kredi başvurusunda bulunan firmalara yardımcı olmak bahanesi ile haksız menfaat ...
İşareti : 04/5000-2124İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmayan Akdenizli ortak ülkeler (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus ve ...
İşareti : 04/5000-2115İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve ...
İşareti : 04/5000-2093İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen, Avrupa Birliği'nin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, ...
İşareti : 05/5000-2109 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin belirlenmesi ve periyodik olarak ...
İşareti : 04/5000-2051 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ...
İşareti : 04/5000-2050İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, ihracatçılarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin ...
İşareti : 05/5000-1766 İrtibat : ticaret@aso.org.tr Sayın Üyemiz, "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)" 10.06.2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olup ...
İşareti : 04/5000-1697İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz,Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nden alınan bir yazıda, işletmelerde kullanılmayan kalibrasyon dışı kalmış, çalışır durumdaki makine/ ölçü aletleri/ laboratuvar ekipmanların ...
İşareti : 05/5000-1531İrtibat : dim@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Tunus'ta 30 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 71 sayılı yeni Yatırım Kanunu ve 3 uygulama ...
İşareti : 04/5000-1539İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir da, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan bir ...
İşareti : 04/5000-1538İrtibat : ticaret@aso.org.trSayın Üyemiz;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, tehlikeli malların, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası ...