DUYURULAR

İşareti : 05/5000- 3162 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz; ...
İşareti : 05/5000-3146 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, Türkiye-Kırgızistan ...
İşareti : 05/5000-3145 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Hindistan Ticaret Promosyon Konseyi'nden (Trade Promotion Council of India-TPCI) alınan yazıda, 28 Temmuz ...
Sayı : 05/5000-3143 Konu : Fuar Başvuruları Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Yurt İçinde Fuarların Düzenlenmesine ...
İşareti : 05/5000-3142 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına ...
İşareti : 05/5000-3129 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji kanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ...
İşareti : 05/5000-3134 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde ülkemizin Avrupa ...
İşareti : 08/5000-3132  İrtibat : ik@aso.org.tr   Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte sunulan yazısında, SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası ...
İşareti : 05/5000-3128 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı'na ...
İşareti : 05/5000-3126 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'na Liyon Ticaret ...
İrtibat: tatyana.akin@aso.org.tr ...
İşareti : 04/5000-3112 İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr Sayın Üyemiz,   ...
İşareti : 05/5000-3110 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın yazısına ...
İşareti : 08/5000-3094 İrtibat : ik@aso.org.tr   Sayın Üyemiz, "Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II" sözleşmesi Mesleki Yeterlilik ...
İşareti : 05/5000-3097 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Odamız üyelerinden Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.'nin 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde ...
İşareti : 05/5000-3096 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde ...
İşareti : 05/5000-3095 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'na Meksiko Ticaret ...
İşareti : 08/5000-3071 İrtibat : ik@aso.org.tr   Sayın Üyemiz, Ankara Valiliği, İl Sanayi ve knoloji Müdürlüğü'nden Odamıza gönderilen bir yazıda, Milli ...
İşareti : 08/5000-3074 İrtibat : ik@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartlan ve ulusal yeterlilikleri ...
İşareti : 05/5000-3073 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu ve 21 nci maddeleri kapsamında, imalat veya ...
İrtibat: tatyana.akin@aso.org.tr ...
İşareti : 05/5000-3070 İrtibat : dim@aso.org.tr Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları ...