KARBON AYAKİZİ EĞİTİM PROGRAMI

2022-05-13

İşareti : 05/5000-2129

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından "AB Yeşil Mutabakatının (AYM) ASO Üyesi İşletmeler Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi Projesi" yürütülmekte olup söz konusu proje kapsamında 18 Mayıs 2022 tarihinde 09.00-12.30 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Toplantı Salonunda Karbon Ayakizi Eğitim Programı düzenlenecektir.

Eğitim ile ASO ve üyelerinin karbon ayakizi hakkında genel bilgi sahibi olması, hesaplama standart ve yöntemlerini öğrenmesi, iyi uygulama örneklerini görerek işletmelerinde uygulama potansiyeli kazanması amaçlanmaktadır. Eğitim kontenjanı 20 kişiyle sınırlı olup her firmadan birer kişinin katılımı kabul edilecek ve kayıt sırasına göre öncelik tanınacaktır.

Programı ekte sunulan eğitime katılmak isteyen firma temsilcilnizin https://www.aso.org.tr/form/karbon-ayakizi-egitim-programi-253 adresinde yer alan formu 16 Mayıs 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar doldurmasının sağlanması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
EĞİTİM PROGRAMI.doc
ONLINE HİZMETLER