Karadağ Ankaralı Yatırımcıları Bekliyor

   2022-09-22

Ankara Sanayi Odası ve Uluslararası Hukuk, Kalkınma ve Yatırımlar Derneği (İLİDA) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Karadağ arasındaki ticaret ve yatırım faaliyetlerinin hukuki ve ticari yönlerinin ele alındığı "Türkiye-Karadağ İş, Hukuk ve Yatırımlar Programı" toplantısı ASO’da gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Ankara Barosu Başkanı Mehmet Eren Turan, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şube Başkanı Burak Dalgıç,  ILIDA Başkanı Arzu Ongur, Zeren Holding İcra Kurulu Başkanı Ulvi Kadakal, Karadağ Türk İşadamları Derneği Başkanı Necmi Saykun ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye ile Karadağ arasında 2008'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, 2009'da imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve 2012'de imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması gibi önemli düzenlemelerin ekonomik ilişkilerin gelişmesi yolunda önemli adımlar olduğunu ifade etti.
Serbest Ticaret Anlaşması ile Türk ihracatçılara, Karadağ pazarında Avrupa Birliği (AB) ihracatçıları ile eşit rekabet imkanının sağlandığını belirten Özdebir, Karadağ menşeli tüm sanayi mallarının Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin de sıfırlandığını dile getirdi.
Özdebir, Türkiye menşeli sanayi mallarına Karadağ tarafınca AB'ye tanınan tavizlerin gerisinde bir tercihli rejim uygulanmayacağının da hükme bağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"2021 yılında 2 ülke arasındaki ticaret hacmi 132 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yıl ağustos ayı itibariyle geçen yılın rakamlarına ulaştık ama ben bunu hala yeterli görmüyorum. 2 ülkenin ticaret potansiyelinin bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyorum. Karadağ'ın 2012'den bu yana yürüttüğü AB katılım müzakereleri, Karadağ ve Türkiye arasındaki vize muafiyeti, ulaşım kolaylıkları gibi gelişmeler, bölgedeki konumuyla birlikte, Karadağ'ı Türk yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Diğer yandan 2021 Ocak-Ekim döneminde Karadağ'a yapılan Türk yatırımlarının miktarı 23,5 milyon avro olmuş ve ülkemiz Karadağ'a en fazla yatırım yapan 9. ülke konumuna gelmiştir."
Türkiye ile Karadağ arasındaki artan ticaret hacmi ve güçlenen karşılıklı ilişkilerin, yatırım, ticaret ve hukuk konularının güncel olarak ele alınması ihtiyacını doğurduğuna dikkati çeken Özdebir, “Türk iş insanlarının Karadağ’da yatırım ve ticaret için önemli fırsatlar bulması, bu faaliyetlerin güvenli şekilde yürütülmesi için hukuki ve diplomatik yardım gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Özellikle son dönemlerde bazı girişimcilerimiz ve vatandaşlarımızın bu ülkeye yönelik bir takım vaatlerle istismar edilmesi bu gerekliliği bir kez daha ortaya koymuştur.” diye konuştu.

Karadağ Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic de iki ülke arasında 140 yıla dayanan bir diplomatik ilişkinin bulunduğunu belirterek Türkiye'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Kastratovic, Türkiye ile ilişkilerin çok iyi bir seviyede olduğunu vurgulayarak hükümetler arası diyaloğun da devlet başkanları düzeyindeki karşılıklı ziyaretlerden görüleceği üzere çok olumlu bir havaya sahip olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, Karadağ'ın 2017'de NATO'ya katılması aşamasında çok yardımcı olduğunu anımsatan Kastratovic, iki ülkenin ilişkilerinin çok boyutlu bir şekilde geliştiğine işaret ederek halihazırda 400 Karadağlı öğrencinin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) programları sayesinde Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduğuna değindi. Kastratovic, Karadağ ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının somut sonuçlarını gelecekte daha iyi göreceklerini kaydetti. Ülkeler arası tarihsel ortaklıklara da değinen Kastratovic, "Osmanlı İmparatorluğu'nun eskiden kalma izlerini Karadağ'da görebiliyorsunuz. O yüzden Karadağ'dan insanlar Türkiye'ye geldiğinde kendilerini evlerindeymiş gibi hissediyorlar. Aynı şekilde Türkler de bunu ülkemizde hissediyor." dedi. Kastratovic, "Yemek kültüründe de özellikle Karadağ'ın kuzey kısmıyla Türk yemekleri çok benzer." diye konuştu.- 
Büyükelçi Kastratovic, yabancı yatırımcıları ülkelerine çekmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, "Karadağ'ın potansiyelini ortaya çıkarmak için her türlü kolaylığı sağladıklarının" altını çizdi. Karadağ'ın 620 binlik nüfusunun içinde Türk vatandaşları olduğunu kaydeden Kastratovic, ülkelerindeki Türklerin varlığının gelecek için çok önemli olduğunu belirtti. Karadağ'daki yatırım fırsatlarına ilişkin Kastratovic, Karadağ'ın bölgedeki en istikrarlı ülkelerden biri olduğunun altını çizerek kendilerinin 90'lı yıllardaki savaşta yer almadığını ve bölgedeki savaş atmosferinden çok kültürlü, çok etnik dokularını koruyarak çıkmayı başardıklarını belirtti. Kastratovic, AB'ye girme konusunda başvuru sürecinde olduklarını ve AB mevzuatlarına hızlı bir şekilde adapte olmaya çabaladıklarını ifade etti. Çok küçük bir ülke olduklarını ancak coğrafi olarak önemli bir yerde, diğer ülkelere ulaşım yolunda da önemli bir transit hatta olduklarını kaydeden Kastratovic, Türkiye'nin Karadağ'a en çok yatırım yapan 10 ülkeden biri olduğunu belirterek yatırım yapmak isteyenler için hava, deniz ve demir yolu bağlantılarının yeterince güçlü olduğunu söyledi.

Karadağ'ın Türkiye'de 5 fahri konsolosu olduğunu kaydeden Kastratovic, Türkiye'den Karadağ'a yatırım yapmak isteyen kişilerin yatırım vaadiyle kandırılma vakalarının yaşandığını vurgulayarak Türk vatandaşlarının her zaman resmi makamlar üzerinden işlem yapmalarını tavsiye etti.

Ankara Barosu Başkanı Mehmet Eren Turan da 2 ülke arasındaki ticari ilişkilerde hukuki unsurlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Türk iş insanlarının Karadağ'a artan ilgisi beraberinde bilgi kirliliğine ve yatırımcılarımızın belli bir kısmının Karadağ hükümetinin yürürlüğe koyduğu yabancı yatırımcılara yönelik uygulamalar ve teşvikler hakkında doğru bilgiye sahip olmadan yatırımlara girişilmesine yol açabilmektedir" diye konuştu.

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Burak Dalgıç da güçlü iş birliklerinin Karadağ'daki iş ve yatırım olanaklarını daha cazip hale getirdiğine işaret ederek, "Karadağ'ın en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülkeden biri olan Türkiye'yi aynı zamanda Karadağ'ın ilk 5 tedarikçi ülkesinden birisi haline getirebilmek için biz genç iş insanları çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle sürdüreceğiz." dedi.

ILIDA Başkanı Arzu Ongur ise Karadağ'daki yabancı şirketlerin üçte birini Türk şirketlerin oluşturduğunu belirterek, Türk yatırımcıların özel olarak turizm, tarım, enerji, altyapı ve inşaat ile bankacılık sektörlerine ilgi gösterdiğini bildirdi.


 


ONLINE HİZMETLER