KANADA MONTREAL LİMANINDA KISMİ GREV

2021-04-19

İşareti : 05/5000-1836

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, daha önce Montreal Liman İdaresi tarafından 17.02.2021 tarihinde yapılan bildirimde Denizcilik İşverenleri Birliği ile Kanada Kamu Çalışanları Birliği arasındaki müzakere sürecinin askıya alınması sebebiyle, Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın limandaki iş ve işlemlerdeki olası gecikmeleri dikkate almaları hususunun bildirildiği; bu defa Ticaret Bakanlığı'na Ottava Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atfen, Montreal Liman İdaresi tarafından 13.04.2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre, CUPE adlı sendikaya bağlı liman işçilerinin, Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Denizcilik İşverenleri Birliğine 10.04.2021 tarihinde kısmi grev bildiriminde bulunduğu belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın bahse konu yazısı ekte sunulmakta olup Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın limandaki iş ve işlemlerdeki olası gecikmeleri dikkate almasında fayda görüldüğü hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Kanada Montreal Limanında Kısmi Grev.pdf