İSLAM ÜLKELERİ MÜŞAVİRLER FEDERASYONU-DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU

    21 Kasım 2018

İşareti : 05/5000-2897
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) işbirliğinde, 30 Kasım ve 1 Aralık 2018 arasında tarihlerinde, “FCIC-DEİK International Engineering Forum” toplantısının İstanbul Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplantıda bu yıl ilk gün su sektörü ele alınırken, ikinci gününde Fas, İran, Bangladeş gibi ülkelerin ihale sistemlerine yönelik sunumlar yapılacağı ifade edilmektedir. Çeşitli İslam ülkelerinden davet edilen kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri, tecrübe ve uygulamalarını paylaşmak üzere panellerde yer alacağı belirtilmektedir.

Yazıda, Türkiye’nin büyüyen teknik müşavirlik sektörünün uluslararası platformlarda tanıtılması ve Türk firmalarının yurt dışında daha etkin faaliyet gösterebilmesi amacıyla kurulan DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya 28 farklı ülkeden 50’yi aşkın firma katılacak olup, bu firmalarla network imkânının yaratılacağı, 2 gün sürecek bir platform sağlanacağı bildirilmektedir. Söz konusu toplantının programı ekte yer almaktadır.

Ayrıca, Forumun birinci gününde, “Su” konusu kapsamlı bir şekilde ele alınacak olup tarımsal sulama, kentsel su yönetimi, iklim değişikliği, İslam Kalkınma Bankasında gelecek dönem İslam ülkelerindeki su projeleri ve ihaleleri gibi konularda paneller ve ikinci günde ise İslam ülkelerinin altyapı yatırımlarının en önemli kreditörlerinden olan İslam Kalkınma Bankası’nın ihale süreçleri ve sözleşmelerinin nasıl yapıldığına dair yapılacak sunumun ardından belirlenen hedef ülkelerdeki (Fas, İran, Bangladeş) hizmet tedarikine ilişkin kamu ihale sistemleri hakkında sunumlar gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu toplantıya katılım ücreti 120 TL olup, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin bağlantıda yer alan katılım formunu doldurarak, 23 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt olmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için DEİK (Tel: 0212 339 5085, e-mail:strateji@deik.org.tr) ile iletişime hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Katılım Formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/789/11797

Hesap Adı: İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu Şb. (1011 ) SWİFT : ISBKTRISXXX , Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu / Teknik Müşavirlik TR76 0006 4000 0011 0111 8280 01 TL

 

Ek :FCIC-DEIK-2018-Taslak-Program-7f7 (2 sayfa)