İSG YÖNETMELİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK TASLAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞ TALEBİ

2023-11-17

İşareti : 04/5000-3513
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıda; işverenin muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlara ilişkin yükümlülükleri ile bu ekipmanların uygunluk kontrolünü yapmaya yetkili kişilerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Ekipmanların Uygunluk Kontrollerine İlişkin Yönetmelik Taslağı ve aynı zamanda 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7/A maddesinde düzenlenen uygunluk kontrol yükümlülüğünün Yönetmelikten çıkarılması amacıyla İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandığı belirtilmektedir.


Bu bağlamda; ekte yer alan yönetmelik taslakları ile ilgili görüşlerinizin 24.11.2023 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 


Saygılarımızla,


Ankara Sanayi Odası

 

 


Ek Listesi:
Yönetmelik.pdf
ONLINE HİZMETLER