İRAN MENŞE ŞAHADETNAMESİ SORGULAMASI

    24 Mayıs 2019

İşareti : 04/5000-1516
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ya atfen; İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası’ndan alınan bilgiye göre ticari konularda İran ile taraf olan kurum ve kuruluşların Menşe Şahadetnamesine ilişkin bilgi talebi ve sorgulamalarını İngilizce dilindeki http://chambertrust.ir/co elektronik sistemi üzerinden yapabilecekleri belirtilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası