İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Birimi Vizyonu:
Kurumunu “Kazanan, Kazandıran, Kurumsallaşmış, Model bir Sanayi Odası”na dönüştürebilen mutlu çalışanların bulunduğu huzurlu, barışçıl ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratmak.

İnsan Kaynakları Birimi Misyonu:
Çalışanlarına değer veren mükemmel bir kuruluş için yetkinlik çerçevesi oluşturmak ve sürdürülebilir başarı için yetenekleri yönetmek.

İnsan Kaynakları Birimi Değerleri:

 • Tarafsızlık
 • Saydamlık
 • Güvenilirlik
 • Çözüm Odaklılık
 • Sürekli Gelişim
 • Katılımcılık
 • Fırsat Eşitliğiİnsan Kaynakları Politikası:
İnsanı bir kıymet olarak gören Ankara Sanayi Odası’nın insan kaynakları politikası, Odamız çalışanlarının potansiyelini geliştirerek, Odamızın sunacağı kaliteli hizmet ile stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlamaktır. Bu çerçevede izlenen temel ilkeler aşağıdadır.

 • a) İnsan kaynağımızın var olan potansiyelini gerçekleştirebileceği mesleki ortam ve şartları sağlayarak motive etmek.
 • b) Mevcut ve işe yeni girecek personel ile bir ekip ortamı oluşturarak uzun dönemli bir çalışma içinde olmak.
 • c) Performansı objektif kriterlerle değerlendirerek kendini geliştirmesi ve ilerlemesi için personele kariyer hedefleri oluşturmak.
 • d) Başarı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren bir kurum ortamı oluşturmak.
 • e) Uygun ücret ve diğer ek faydaları sağlamak.
 • f) Her kademe için iş tanımları ve performans standartları oluşturmak.
 • g) Katılımcı yaklaşımla çalışanların kurumsal strateji, politika ve kararlara katkısını sağlamak.
 • h) Faaliyet ve hizmetlerin ötesinde gönüllü olarak daha iyi bir toplum ve daha temiz bir çevreye katkıda bulunmak.
 • i) Kurumsal kapasitenin artırılması ve bilgi yönetimini stratejik seviyede uygulayabilmek için çalışanların bireysel ve mesleki gelişimine özen göstermek.


İnsan Kaynakları Uygulamaları
Topluma Yönelik Uygulamalar

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği kapsamında bölgesel kalkınmada beşeri sermayenin artırılmasına yönelik faaliyetler
 • Sivil toplum Kuruluşları ile İşbirliği kapsamında bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri
 • Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerÜyelere Yönelik Uygulamalar

 • İnsan Kaynakları Birimlerinin Güçlendirilmesi
 • Üyelerin Çalışanlarına Yönelik Eğitimler
 • Üyelerimizin İşgücü Maliyetlerinin Azaltılması ve İşgücü Verimliliğinin Artırılması Maksadıyla Projeler Kapsamında İşbirlikleri
 • Üye Memnuniyetinin ÖlçülmesiÇalışanlara Yönelik Uygulamalar

 • Çalışanların Yetkinliklerinin Artırılması
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanması
 • Ekip Çalışmaları
 • Çalışan Beklentilerinin Tespit Edilmesi
 • Tanıma, Takdir ve Öneri Sisteminin İşletilmesi
 • Çalışanlara Yönelik Sosyal Faaliyetler Düzenlenmesi
 • Hizmetçi Eğitimler
 • Özlük Haklarının Takip ve KontrolüBunlarla birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğü destek ve yönetim hizmetleri de sunmaktadır. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

Genel Evrak Hizmeti
Odamıza gelen ve Odamızdan giden her türlü resmi yazışma, posta ve kargoların uygun usullerle kayıt altına alınması, dağıtılması ve arşivlenmesi yapılmaktadır.

Satın Alma Hizmeti
Odamız bünyesinde gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. Kaliteli mal ve hizmetin ekonomik fiyatlarla satın alınması ile tasarruf sağlanırken, üyelerimize kaliteli ve hızlı hizmetin sunulması amaçlanmaktadır.

Santral Hizmeti
Odamızla iletişime geçmek isteyenlerin daha kaliteli ve hızlı hizmet alabilmesi için doğru birimlere yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Teknik Hizmet
Odamız Hizmet Binası ile birlikte diğer görev birimlerinin tamamında bakım, onarım ve teknik destek hizmeti sağlanmaktadır.

Ulaştırma Hizmeti
Odamız faaliyetlerinin stratejik plana uyumlu bir şekilde yerine getirilebilmesini teminen tüm ulaştırma hizmetlerinin emniyetli, zamanında ve güvenilir bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.

Güvenlik Hizmeti
Hizmet alımı yoluyla Odamız Hizmet Binasının iç ve dış güvenliği sağlanmaktadır.

Temizlik Hizmeti
Hizmet alımı yoluyla Odamız Hizmet Binasının iç ve dış mekan temizliği gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarımız ve üyelerimiz başta olmak üzere değerli misafirlerimizin daha rahat ve hijyenik ortamlarda hizmet alması amaçlanmaktadır.

ONLINE HİZMETLER