İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2020-10-14
Sayı : 03/5000- 4331
Konu : İleti Yönetim Sistemi Hakkında
Bilgilendirme
 
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
kapsamında, TOBB'u ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. TOBB, söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurmuştur. İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin yönetmelikten muaf olduğuna hükmedilmiştir. Bu çerçevede, oda ve borsalar ile iştiraklerinin elektronik iletileri kapsam dışı bırakılmıştır.

Öte yandan, ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak üzere İYS tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumu yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek Listesi:
İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme_633706-14.10.2020.pdf