İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

    21 Mayıs 2020

İşareti : 05/5000-2169
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği’nden alınan, İçişleri Bakanlığı’nın Sokağa Çıkma Kısıtlaması ve 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni konulu Genelgeleri hakkında Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 21/05/2020 tarihli kararları ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek : UHK 2020-37 (9 sayfa)