İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

    13 Kasım 2019

İşareti : 04/5000-3244
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Sayın Üyemiz;

11 Kasım 2019 tarihli ve 30945 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 5’inci maddesinin fıkrasında yer alan “1 milyon ABD Doları” ibaresi “500 bin ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre; yeni düzenleme ile son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası