İHRACAT BEYANNAMELERİNİN KAPATILMASI

    25 Aralık 2019

İşareti : 04/5000-3790
İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, 31 Aralık 2019 sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulup ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nin talimatlandırıldığı vurgulanarak, sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özen gösterilmesi hususu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası