İHRACAT BEDELİNİN BANKAYA SATIŞ ZORUNLULUĞU

    3 Ocak 2020

İşareti : 04/5000-14
İrtibat : ihracatdestek@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan İhracat Bedellerine ilişkin 2018-32/48 nolu tebliğ, Resmi Gazete ile ekteki şekilde revize edilmiştir.

Yapılan revizyon ile; daha önceki Tebliğ’de Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptığı ihracat işlemlerinde bedelin yurda getirildikten sonra en az %80’inin bankaya satışı zorunluluğu bulunmaktaydı ancak; 31.12.2019 tarihli yeni değişiklik ile bankaya satış zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ancak Tebliğ’in 5. maddesine eklenen 5. ve son fıkra ile ile farklı bir süreç konmuştur. Buna göre:

İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

Ayrıca Tebliğe eklenen Ek-1 Formu ile bundan sonra ticari amaçla mal ihracında, söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair bankalarca İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenleneektir.

Terkin maddesindeki (Madde 10) rakamlar da revize edilmiştir.

Tebliğin yürürlük tarihi itibarı ile açık olan ihracat hesapları düşünülerek aşağıdaki şekilde geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanır.

(2) İhracat bedellerinin takip edileceği bilgi sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulamaya alınana kadar 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi yerine bankalarca Döviz Alım Belgesinin kullanılması mümkündür.

Tebliğde yukarıda izah edilenler haricinde de değişiklikler yapılmış olup Tebliğin karşılaştırmalı hali ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek : Teblig No 2018-3248 (5 sayfa)