HATIRLATMA-2022 TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

2021-10-14

İşareti : 05/5000-3551

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin (TGTC) her yıl güncellenerek yayımlandığı ve söz konusu Cetvelde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımlarının muhtelif dış ticaret mevzuatına temel teşkil ettiği belirtilerek, 2022 yılı TGTC'ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların, gerekçeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığa iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, bahse konu TGTC'ye ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 20.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası


Ek Listesi:
Ticaret Bakanlığından Alınan Yazı.pdf
ONLINE HİZMETLER