GÜVENLİ ÜRÜN DANIŞMA OFİSLERİ

2023-05-22

İşareti : 04/5000- 1743

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, 1 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanligi 2023/1-VIII.180 Günlük icraat Programı’na, “İlgili sektörlerin ürün güvenliği  mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması” eylemi eklenmesi  sebebiyle Bölge Müdürlükleri bünyesinde (Mithatpaşa Cad.  No:18  Kat:2)  Güvenli Ürün Danışma Ofisi kurulduğu belirtilmektedir. 

Oluşturulan Ofislerde;

• Bakanlığın görev alanına giren tüketici ürünlerinin teknik mevzuatının uygulanmasında rehberlik ve danışma faaliyeti sürdürmek,

• İlgili sektörlere yönelik ürün güvenliği konularında eğitim programları ve seminerler gibi faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,

• Tüketicilere ürün güvenliği konularında bilgi vermek ve şikayetlerini almak konularında faaliyet gösterilmesi planlanmakta olduğu bildirilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

 

ONLINE HİZMETLER