GÜRCİSTAN'IN TRANSİT VE RE-EKSPORT TAŞIMACILIKTA ALDIĞI ÜCRETLERDE ARTIŞ

2022-06-28

İşareti : 04/5000- 2706
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;


Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Tiflis Ticaret Müşavirlikleri tarafından, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından karayolu yük taşımacılığında Gürcistan güzergahına olan talebin arttığı; bu yoğunluk nedeniyle Gürcü Gümrük İdaresinin personel sayısında artışa giderek yaşanan birikmeler ve uzun TIR kuyruklarının eritilmesi yönünde çaba sarf ettiği, Kırmızı Köprü sınır kapısı gibi belirli noktalarda biriken uzun kuyrukların eritildiği, diğer noktalarda ise yoğunluğun hafifletildiğinin bildirildiği belirtilmektedir.


Aynı yazıda ayrıca; Gürcistan'da yaşanan transit yoğunlukla birlikte TIR parklarından günlük alınan ücretin 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 GEL'den 80 GEL'e yükseltildiği, Gürcistan'ı transit ve re-eksport taşımacılıkta kullanacak yük taşıtlarından alınan 200 GEL'lik geçiş ücretinin de resmi gazetede yayımlanan kararla 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren 350 GEL olarak uygulanacağı bildirilmektedir. 

Bağlantı adresi (Gürcüce): https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5487605?publication=0

Saygılarımızla,


Ankara Sanayi Odası

ONLINE HİZMETLER